Lợi ích từ việc thu hồi, tái sử dụng năng lượng nhiệt thải

Việc tận dụng nguồn nhiệt thải dư thừa trên mang tới nhiều lợi ích không thể đo đếm được nếu sử dụng trong thời gian dài:

  • Tiết kiệm nhiên liệu đốt – Thường có thể từ 20 – 40%/năm (con số khổng lồ cho mức tiêu hao nhiêu liệu so với trước khi lắp đặt, sử dụng công nghệ thu hồi nhiệt thải)
  • Tiết kiệm thêm 50 – 70% năng lượng cần thiết cho việc tái sử dụng.
  • Tiết kiệm chi phí cho khâu xử lý khói, nước thải (ở nhiệt độ cao, khói thải phải được giảm nhiệt độ, xử lý hóa học trước khi thải ra môi trường).
  • Bảo vệ môi trường
  • Tiết giảm năng lượng tiêu thụ (điện, khí đốt,…)